ICON GRUP

ICON GRUP

İSG Yönetim sistemimizi geliştirmek adına; sektörüne uygun ulusal ve uluslararası standartlara, mevzuatlara, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uymayı, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlamayı ve karşılamayı, kaliteden taviz vermeden her zaman yeniliklere açık olmak ve her nokta da sürekli iyileşme ve mükemmel olanı üretmeyi temel felsefemiz olarak belirlemeyi, firmamız da müşteri ziyaretçi ve çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı, İSG risk değerlendirmelerini kontrol altına almayı ve riskleri minimize etmeyi, minumum kaza ile çalışmalarını sürdürmeyi, çalışanların sağlıklarını kormak için gerekli tedbirleri almayı, yaralanma ve sağlık bozulmalarının önlenmesi için gerekli saaliyetleri yürütmeyi sürekli iyileştirme kapsamın da çalışanların gelişimi, iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için eğitimler düzenlemeyi, İSG hedeflerine ulaşmak için gerekli faaliyetleri yerine getirerek, hedeflerimizi pediyodik olarak gözden geçirmeyi taahhüt ederiz.